Хранителен магазин и клуб на пенсионера с. Ставерци

В този проект инвеститора дойде с доста необичайно задание. Той искаше да построи голям модерен магазин за хората в село Ставерци, но също искаше към него да има и стая специално предназначена за събиранията на пенсионерския клуб. Макар и на пръв поглед странното задание, в крайна сметка се получи една чудесна сграда с мисъл за бабите и дядовците от селото.

DSC_0036

DSC_0037

DSC_0044

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s